Content Marketing – 10 tips

Med Content Marketing menar man relevant information på mottagarens villkor som inte är reklam.
Att kombinera Content Marketing med sedvanlig annonsering är oftast framgångsrikt såväl i B2C som B2B kanalerna. Kunderna …

Gratis checklista

En professionellt utförd e-postkampanj ska signalera kvalitet och skapa tillit hos mottagarna. Vi har satt ihop en checklista som hjälper dig att gå igenom din kampanj eller nyhetsbrev, som en …

Personalisering eller dynamiskt innehåll

Det blir allt viktigare att segmentera sina målgrupper och målgruppsanpassa sina e-postutskick så långt det går, allt för att innehållet ska upplevas somrelevant för varje mottagare (se där, tre buzzwords i samma mening). I BizWizard …

Negativ trend? Vänd den! Del 1

Responsen på nyhetsbrev och kampanjer visar ibland fallande siffror? För att förbättra detta försöker man att kompensera med ännu fler utskick, vilket oftast får den rakt motsatta effekten. Följ vår …