BizWizard Feedback gör det enkelt att få svar

Vill du ha svar på om din produkt är bra, om kunderna är nöjda med er support eller hur många som kommer på ert event? Med BizWizard Feedback utformar du enkelt formulär för undersökningar, enkäter, utvärderingar och inbjudningar för att få återkoppling från dina kunder, prospekts, besökare och medarbetare. Verktyget ger dig förutsättningar att på ett smidigt sätt interagera med dina intressenter via webb, e-post, mobil och sociala medier. Det finns [...]

iqoption binary