Leveransbarhet del 3

Ibland kan mottagare ej ta emot e-postmeddelanden trots att det inte blir någon studs, utan det rapporteras in som ett levererat utskick för mottagaren. Anledningen till att meddelanden inte kommer fram beror oftast på att meddelandet stoppas innan det kommer fram till mottagaren.

Leveransbarhet del 2

Berätta vem du är och vad du vill. Falska eller vilseledande avsändar- och rubrikinformation ger lätt en besk eftersmak. Din ”Från”, ”Till”, ”Svara till”-adress måste vara korrekt och identifiera den person eller företag som skickar meddelandet.
Spamfiltren kontrollerar både ämnesrad och avsändarinformation. En avsändare med adressen sale@50percentoff.com kommer troligen betraktas som tämligen oseriös. Man bör även undvika upprepningar, många versaler, och utropstecken i ämnesraden drar ner betyget Exempel på detta kan vara ”REA REA REA – 50% på allt”.

Leveransbarhet del 1

Under kommande månader kommer du kunna ta del av hur du kan öka leveransbarheten på era utskick, del 1 kommer här. Under mitten av april kommer vi ha ett gratis Webinar i ämnet.

För att öka leveransbarheten av e-postmeddelanden vid massutskick kan man göra ett antal inställningar. Syftet är att få mottagarens e-postsystem att lita på avsändaren. I vissa fall så stoppas meddelandet av mottagaren eftersom det klassas som ett SPAM-utskick.